Se registreringer

I videoen kan du se, hvordan du ser hvilke registreringer, der er foretaget, og hvordan du kan slette enkelte eller alle registreringer på et projekt.