Skjulte kategorier

I videoen kan du se, hvordan du tilføjer skjulte kategorier til dine kategorier. Du bruger skjulte kategorier, når du gerne vil registrere en tilhørende værdi på baggrund af en registrering, men ikke ønsker at værdien skal registreres manuelt. Et eksempel på skjulte kategorier, er hvis du fx har en IT-support og registrerer brugernes styresystem. Du vil gerne vide, hvor stor en del af dine brugere, der har opdaterede styresystemer, og hvor mange der har forældede styresystemer. Det gør du ved at tilføje en skjult kategori til kategorien styresystem, hvor du for hvert styresystem angiver, om der er tale om et opdateret eller et forældet system.